Fotografie_Onze-School-2

Betekenisvol,
kwalitatief en
ervaringsgericht
onderwijs.

Over onze school

Op de Wegwijzer bieden wij betekenisvol, kwalitatief goed onderwijs waarin wij kinderen ervaringsgericht lesgeven. Wij bieden een veilige basis zodat kinderen:

-Vertrouwen in zichzelf en de ander hebben.
-Verantwoordelijkheid durven nemen voor eigen ontwikkeling.
-Brede interesses en talenten ontwikkelen en benutten.
-Doel- en oplossingsgericht kunnen denken
-Positief en zelfredzaam in het leven staan.

Samen met ouders zorgen wij voor de beste ontwikkeling van ieder kind. Wij zorgen voor een omgeving met een fijne sfeer waarin ervaringen gedeeld en successen gevierd worden.

Als u interesse heeft in onze school, dan kunt u bellen naar 0181-640203 of u kunt een mail sturen naar info@kbsdewegwijzer.nl. De directie maakt dan graag met u een afspraak voor een informatiegesprek en rondleiding.

Aanmeldprocedure

Vanaf 4 jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school. De procedure begint altijd met een rondleiding en informatiegesprek. U kunt telefonisch een afspraak maken hiervoor (01816 40203). Uiteraard mag u hiervoor ook mailen naar info@kbsdewegwijzer.nl

Krijgt uw kind al onderwijs op een andere basisschool? Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Hiervoor geldt een andere procedure. Neemt u hiervoor altijd telefonisch contact met ons op. Licht wel eerst de huidige school van uw kind in.

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, levert u het ingevulde aanmeldformulier bij ons in dat u heeft gekregen tijdens de rondleiding. Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. 

Ongeveer 8 weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op. Er wordt dan een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek vertelt de leerkracht de aandachtspunten voor een goede schoolstart en worden er wenafspraken gemaakt. Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij/zij al vier keer komen wennen bij ons op school.

Schoolgids 2023-2024
Schoolplan 2023-2027

Groepen

Als een kind 4 jaar wordt start het in groep 1 voor minimaal 10 schoolweken. In deze opstartperiode gaan wij kinderen in een kleinere groep begeleiden in het eigen maken van de schoolse structuren en vaardigheden.

In groep 1 krijgt de leerkracht een beeld van de onderwijsbehoefte en eventuele zorg. A.d.h.v. wordt bepaald of en in welke groep 1/2 een kind kan doorstromen na een schoolvakantie. Kinderen stromen altijd samen met een maatje uit groep 1 door naar groep 1/2. 

Bij de groepen 1/2 werken we vanuit spelend leren. Dit betekent dat kinderen leren door te ervaren in verschillende hoeken.  Er is altijd een thema waarbinnen er gewerkt wordt in de verschillende hoeken. De leerkrachten bepalen welke doelen aan bod komen tijdens een thema, maar hoe deze worden vormgegeven wordt grotendeels met de kinderen bepaald. De kinderen hebben grote inbreng welke hoeken er in de klas en op het kleuterleerplein worden vormgegeven. 

De groepen 3 volgen het eigen programma in de ochtenden. In de middag zijn er activiteiten met als uitgangspunt spelend leren. In de activiteiten worden de herhalingsdoelen aangeboden in diverse werkvormen a.d.h.v. thema’s. Tijdens dit speel-werkuur kunnen kinderen kiezen voor een speel-leeractiviteit in hoeken (binnen en buiten de klas) of de leerkracht organiseert een lees- en/of rekencircuit.   

Gedurende de dag wordt er met verschillende methodes gewerkt.

Voor lezen maken we gebruik van Blink, waarin we lezen rondom leuke aansprekende thema’s die leven bij de kinderen, zoals ‘Ruimtewezens’. Leesplezier en kilometers maken staan hierbij voorop. We besteden dan ook veel tijd per week aan het zelfstandig lezen van zelfgekozen leesboeken uit onze eigen school bibliotheek.

Groep 4 is het leerjaar waarin de kinderen bij de rekenlessen de keersommen gaan leren.

Daarnaast oefenen we verder met de sommen tot en met 10, 20 en ook zelfs tot en met 100. Daarnaast komt ook rekenen met geld aan bod, net als klokkijken, wegen en meten.

Bij de taallessen gaat het om leren luisteren en spreken, stellen (schrijven) en natuurlijk woordenschat. Daarnaast leren de kinderen o.a. de woordsoorten: lidwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, zelfstandig naamwoorden en werkwoorden. Hiermee leren de kinderen hoe ze goede zinnen kunnen maken.

Bij spelling leren we de spellingafspraken bij moeilijkheden zoals: woorden die beginnen met v- of z-, s- of z-, woorden met open en gesloten lettergrepen (jager en bakker) en gaan we nog meer woorden leren met de au/ou.

Bij de schrijflessen oefenen we verder met de letters die ze in groep 3 hebben geleerd, maar de kinderen gaan nu ook de hoofdletters leren schrijven.Ook krijgen de kinderen in groep 4 voor het eerst huiswerk mee naar huis voor spelling. De woorden van de bordrij die we in de klas oefenen, worden nu ook thuis geoefend.

Naast deze vakken krijgen de kinderen ook expressielessen, lessen over burgerschap en mensenrechten, verkeer, wereldoriëntatie, gym en rots & water.

Informatie volgt

De kinderen krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Ze krijgen voor het eerst huiswerk. Er wordt van de kinderen een proactieve houding verwacht ten aanzien van hun leren. Ze moeten steeds zelfstandiger werken aan hun doelen. 
We doen veel aan groepsvorming en het creëren van een fijne sfeer in de klas. Een sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn en elk kind respect leert te hebben voor een ander.
In de ochtend hebben we aandacht voor rekenen, begrijpend lezen, taal en spelling. De kinderen krijgen dit schooljaar een eigen chromebook waarop de rekenlessen worden aangeboden. Ook gebruiken we de chromebooks om herhaling aan te bieden.
De kinderen geven dit schooljaar een boekbespreking en een spreekbeurt.

In groep 7 starten wij elke dag met 30 minuten stillezen. Daarna gaan wij aan de slag met rekenen, spelling, taal en blink (begrijpend
lezen). In de middag beginnen wij altijd met het automatiseren van rekenen en daarna zijn de wereldoriëntatie-lessen, burgerschap en creatieve lessen. Wij geven 1x per week huiswerk mee om te maken, dit zijn de doelen waar we op dat moment mee werken in de klas. Elke week schrijven de kinderen ook de bordrijwoorden van spelling, zodat de woorden beter beklijven. In groep 7 is verkeer ook een belangrijk vak omdat we de kinderen klaarstomen voor het verkeersexamen. Het is toch wel een spannend jaar omdat we werken naar het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.

Het laatste schooljaar op de basisschool, voor veel leerlingen een leuk maar ook spannend jaar. Het eerste half jaar krijgen de leerlingen veel informatie over het voortgezet onderwijs en de bijbehorende scholen. 
We werken toe naar de IEP eindtoets. Op basis van de resultaten en het welbevinden krijgen de leerlingen hun definitieve advies en kunnen ze zich gaan inschrijven op een vervolgschool. 
Het tweede half jaar zetten we de voorbereidingen voor de middelbare school voort. We werken aan verschillende projecten, volgen soms al lessen op het niveau van het voortgezet onderwijs en nog veel meer. Om het jaar leuk af te sluiten gaan we met de groepen 8 samen op kamp en voeren we de afscheidsmusical op in het theater. Daarna is het tijd voor de grote stap!

Contact

Als u interesse heeft in onze school, dan kunt u bellen naar 0181-640203 of u kunt een mail sturen naar info@kbsdewegwijzer.nl. De directie maakt dan graag met u een afspraak voor een informatiegesprek en rondleiding.