Betekenisvol,
kwalitatief en
ervaringsgericht
onderwijs.

Fotografie_Home_3_Def
Stijlelement_Links_Geel

Over onze school

Op de Wegwijzer bieden wij betekenisvol, kwalitatief goed onderwijs waarin wij kinderen ervaringsgericht lesgeven. Wij bieden een veilige basis zodat kinderen:

– Vertrouwen in zichzelf en de ander hebben.
– Verantwoordelijkheid durven nemen voor eigen ontwikkeling.
– Brede interesses en talenten ontwikkelen en benutten.
– Doel- en oplossingsgericht kunnen denken.
– Positief en zelfredzaam in het leven staan.

“Betekenisvol en
kwalitatief goed
onderwijs waarin
wij kinderen ervaringsgericht
lesgeven.”

De Wegwijzer is een lerende organisatie. Dat wil zeggen dat iedereen in de school van en met elkaar leert, dat wij reflecteren op ons onderwijs en dit aanpassen waar nodig. Deze lerende houding willen wij kinderen ook meegeven. Met een kritische houding staan wij open voor veranderingen in de maatschappij en maken keuzes in de vaardigheden die wij bijbrengen.

Wij zorgen voor betekenisvol onderwijs waarin wij uitdagende en stimulerende lessen geven. Wij maken hiervoor gebruik van methodes, maar durven hier onderbouwd van af te wijken. Wij werken met materialen en de omgeving zodat kinderen in een context leren.

Naast ambitieus cognitief onderwijs vinden wij de sociale vorming van kinderen belangrijk. Wij willen dat onze kinderen opgroeien tot mooie mensen die een waardevol aandeel hebben in de maatschappij. Wij besteden veel aandacht aan sociale vorming en omgangsnormen.

Wij werken vanuit een respectvolle omgeving waarin de ontwikkeling van ieder kind centraal staat. De afstemming over deze ontwikkeling gaat vanuit de driehoek ‘ouder-KIND-school’. Kinderen zijn zich bewust van hun eigen kennis en gedrag en kunnen hierop reflecteren en verantwoording over afleggen. Hier spelen wij op in door coöperatief te werken met differentiatie in leerstof en leertijd. In de school heerst een stimulerende sfeer om samen te werken, samen te spelen, samen te delen en samen op te lossen.

Team

De Wegwijzer hanteert het leerstofjaarklassensysteem. Iedere groep heeft een eigen leerkracht op vaste dagen. Naast de groepsleerkrachten zijn er collega’s met onderwijsondersteunende taken.

Bekijk het hele team

Contact

Als u interesse heeft in onze school, dan kunt u bellen naar 0181-640203 of u kunt een mail sturen naar info@kbsdewegwijzer.nl. De directie maakt dan graag met u een afspraak voor een informatiegesprek en rondleiding.